Ubytovací řád hotelu Krystal

1. Rezervace ubytování jsou přijímány osobně, telefonicky nebo e-mailem. Objednávkou host souhlasí s ubytovacím řádem hotelu.

2. Na základě objednaného ubytování hotel rezervuje pokoj nejpozději do 17°°hod., není – li dohodnuto jinak.

3. V den příjezdu recepce ubytuje hosta po 14°° hod. a v den odjezdu musí být hotelový pokoj uvolněn nejpozději do 10°° hod. Není-li tak učiněno, hotel má nárok na účtování dalšího dne.

4. Host, který vyžaduje ubytování před 12°° hod. dopolední, uhradí cenu ubytování za předcházející noc.

5. Hotel ubytuje hosta po předložení občanského průkazu, cestovního pasu nebo jiného dokladu totožnosti. Hostům není dovoleno ubytovat v pokoji více osob, než je přihlášeno v recepci. Host používá pokoj po dobu, kterou si sjednal s hotelem.

6. Po zaevidování v recepci host obdrží bezkontaktní ubytovací kartu, která mu umožní vstup do ubytovací části a do hotelového pokoje. Při odjezdu je host povinen tuto kartu vrátit v recepci, pokud ji host nevrátí, nebo poškodí, uhradí částku 100 Kč /1 ks karty.

7. V době od 22°° hod. do 6°° hod. je nutné dodržovat noční klid.

8. Psi, kočky a jiná zvířata jsou povolena pouze se souhlasem hotelu. Za tuto službu je účtován poplatek dle platného ceníku.

9. Užívání hotelu je dovoleno osobám, které nejsou stiženy infekčními nemocemi.

10. Při onemocnění nebo zranění hosta hotel zajistí poskytnutí lékařské pomoci případně převoz do nemocnice.

11. Pro přijímání návštěv je hostům hotelu k dispozici restaurace nebo recepce. V pokoji může host přijímat návštěvy pouze se souhlasem pracovníka recepce a to pouze v době od 8°° do 22°° hod.

12. V pokoji nebo společenských prostorách hotelu není dovoleno přemísťovat nábytek, provádět opravy a jakkoliv zasahovat do elektrické sítě nebo jiné instalace.

13. V prostorách hotelu a zvláště v pokoji není hostům dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou počítače, mobilních a multimediálních zařízení a přístrojů osobní hygieny.

14. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10 let bez dozoru dospělých osob v pokoji ani jiných společenských prostorech hotelu.

15. Za škody způsobené na majetku hotelu odpovídá host v plné výši.

16. Za peníze a cenné věci odpovídá hotel jen tehdy, převzal – li je do úschovy (proti potvrzení) do hotelového trezoru. V každém pokoji je k dispozici trezor.

17. Za ubytovací a poskytnuté služby host platí ceny v souladu s platným ceníkem v den příjezdu. Každý ubytovaný host ve věku 18 – 70 let je povinen uhradit lázeňský poplatek dle Obecně závazné vyhlášky města Luhačovice. 

18. Není dovoleno brát do pokoje sportovní nářadí a nadměrné předměty,tomuto účelu máme úschovnu zavazadel, popř. kongresový sál.

19. V případě požáru a jiného živelného nebezpečí se host při evakuaci a opuštění hotelu řídí pokyny hotelových zaměstnanců. Plán evakuace s vyznačením únikových cest je umístěn na každém hotelovém pokoji.

20. Přání a stížnosti přijímá pracovník recepce a po požádání předloží Knihu přání a stížností.

21. Při organizování školních pobytů nese veškerou odpovědnost za děti a nezletilé osoby po celou dobu konání pobytu pedagogický dozor. Současně odpovídá za škody způsobené nezletilými osobami a v případě vzniklé škody je povinen škodu uhradit poškozenému.   

22. V případě, že host nedodržuje ustanovení tohoto ubytovacího řádu, má vedení hotelu právo od smlouvy na poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím dohodnuté doby.

Storno podmínky:

25 %

29 – 7 dnů

před nástupem pobytu z celkové ceny objednaných služeb

50 %

6 – 3 dny

před nástupem pobytu z celkové ceny objednaných služeb

100 %

2 – 1 den

před nástupem pobytu z celkové ceny objednaných služeb

Tyto storno podmínky se netýkají rezervací pobytů, které byly zakoupeny u slevových portálů, ale řídí se rozhodnutím vedení hotelu.

 

Dodatek pro hosty se zvířaty:

  1. Ve všech veřejných prostorách hotelu musí být zvíře řádně zajištěno (dle druhu zvířete: vodítko, náhubek, klec…).
  2. Není dovoleno, aby byla zvířata ponechána bez dozoru majitele.
  3. Zvířata nesmí ležet na lůžku nebo ostatních zařízeních, která slouží k odpočinku hostům.
  4. Ke krmení zvířat musí být používán inventář, který neslouží běžně k přípravě a podávání pokrmů hostům. Na vyžádání vám můžeme zapůjčit misku v recepci i v restauraci.
  5. Cena za umístění zvířat se účtuje dle platného ceníku.
  6. Host / majitel nebo osoba doprovázející zvíře, odpovídá plně za škody způsobené zvířetem na osobách pohybujících se v hotelu a na majetku hotelu. 

                                                                  

Adresa

Masarykova 152
763 26 Luhačovice
Czech republic

Kontakty

pí. Jarmila Stojová - ředitelka
mobil: +420 736 631 001
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

visa   visa electronmaster cardmaestro

Jste zde: Úvodní strana Služby a ubytování Ubytování Ubytovací řád hotelu Krystal